obsah

WinyX Systém Lite

Všestranný, užívateľsky nenáročný software v ponuke Lite, ktorý je určený pre stredné a menšie firmy zaoberajúce sa odvozom a nakladaním s odpadmi. Eviduje údaje zo zmlúv, vystavuje faktúry, vedie účtovníctvo, vykonáva hromadné bankové operácie. Podľa svojich požadaviek si zákazník môže zostaviť produkt z jednotlivých kolekcií, variantov a modulov.

Viac

Ušetrite tisíce!

Všestranný ucelený informačný systém veľkých spoločností, ktoré sa zaoberajú odvozom, spracovaním a nakladaním s odpadmi je dostupný vo variante Lite určenej pre stredné a menšie spoločnosti


  • Žiadne náklady na nákup licencií! *
  • Nulové náklady na obstaranie výpočtovej techniky!
  • 100% podpora používania informačného systému!
  • Okamžitý servis!
  • K dispozicii prepravné podklady pre ADR a Bezpečnostné pokyny!

Pre správny výber produktov využite Konfigurátor produktov.


* V rámci používania systému v ponuke Lite sú účtované iba mesačné poplatky podľa zvoleného variantu kolekcie produktov Lite.

Infolinka


Hotline: +420 543 215 523, +420 543 215 526

Můžete nás také kontaktovat na e-mailové adrese zac@bclogia.cz

kmen
koruna