Choose your product
tukan
reklama

Upozornění!

Vypadá to, že máte aktivovaný AdBlock. Pro správné zobrazení stránek jej prosím deaktivujte.

UniS-W©

Představujeme Vám stavebnicový produkt UniS-W©. Je tvořen ze samostatných evidencí (modulů) a každý modul z několika volitelných funkcí. To umožňuje vysokou variabilitu aplikace a dovoluje uživatelům přispůsobit si ji přesně na míru svým potřebám.

Nejpoužívanější moduly UniS-W© v současnosti jsou:

Účetnictví

Klasické podvojné účetnictví s uživatelsky definovaným a modifikovatelným účetním prostředím, střediskové hospodaření, zakázkový systém, podrobná evidence DPH, výkaznictví, rozpočty, pro příspěvkové organizace dále pak důsledně propracovaný systém sledování rozpočtové skladby, resortní výkaznictví, výstupy do CSÚIS (státní pokladna), výstupy do jiných ekonomických systémů (např. JAS, Gordic).

Dlouhodobý (odpisovaný) majetek

Výběry odpisovaného majetku, inventurní a pracovní soupisy, evidenční karty, protokoly o zařazení či vyřazení majetku, účetní, daňové odpisy, speciální odpisování (školy), dlouhodobé i krátkodobé plány odpisů, volitelně automatizovaný vstup do účetnictví.

Drobný dlouhodobý majetek

Umožňuje evidenci majetku po jednotlivých evidenčních (inventárních) číslech nebo po skupinách majetku (počty kusů stejného druhu), soupisy a výběry podle možností strukturálních číselníků (evid.čísla, skupiny majetku, umístění), inventurní soupisy, kmenové knihy, speciální soupisy.

Mzdy a personalistika

Modul je již od roku 1992 součástí systému UniS-W, řeší veškeré potřebné evidence vč. kapesného žáků SŠ, předepsané výstupy pro ZP a SSZ, má volitelně automatizovaný vstup do účetnictví. Subdodavatelem modulu je firma UniS-Broumov, s.r.o..

Fakturace

Tento modul slouží k vystavování daňových i nedaňových faktur a dobropisů, zahraničních faktur, daňových dokladů na přijatou platbu, vše v Kč nebo v jiné zahraniční měně, možnost využití definovatelných ceníků, práce v samostatných řadách faktur, objednávkový systém, historie fakturace, volitelně automatizovaný vstup do účetnictví.

Sklady MTZ

Evidence jednoho či více skladů, sledování příjmu a výdeje ze skladů a vystavování dokladů, prodej ze skladu za hotové či na fakturu, výdeje do maloobchodu, meziskladové převodky, skladové karty, soupisy pohybů ve skladu, reglety, inventurní soupisy, zakázkový systém, volitelně automatizovaný vstup do účetnictví.

Sklady zboží

Individuální a do jisté míry specializovaná evidence jednoho či více skladů s funkcemi určenými pro činnost velkoobchodních a maloobchodních firem (rozvozy, evidence obalů, individuální slevy, systém reklamací, historie pohybů ve skladu, atd.), volitelně automatizovaný vstup do účetnictví.

Screenshoty

Kliknutím na obrázky vstoupíte do galerie

facebook
reference

Mezi naše největší a nejvěrnější zákazníky patří:

…a další

rss
info@bclogia.cz
+420 543 215 523
kmen
koruna

Copyright © 1990 - 2019 BC LOGIA, a.s., všechna práva vyhrazena.   |   Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu